Nabídka provozování kogenerace 200 kWe

Nabídka provozování kogenerace 200 kWe
Příklad nabídky výstavby a provozování kogenerační jednotky Dodavatel instaluje kogenerační jednotku o výkonu 200 kWe na zemní plyn v prostorách odběratele a dodává elektrickou a tepelnou energii odběrateli. Investice dodavatele: 3 700 000 Kč bez DPH Elektrický / tepelný výkon: 200 kWe / 242 kWt Projekt počítá s provozováním dle potřeby tepla s ročním počtem 3000 provozních hodin. Technické...
Read More

Příklad teplárna 500 kWe

Příklad teplárna 500 kWe
Teplárenství je specifické vysokým podílem výroby tepla ve srovnání s vlastní technologickou spotřebou elektrické energie. Naprostá většina elektřiny vyrobená teplárenskou kogenerací směřuje k prodeji obchodníkovi přes distribuční síť. Prodejní cena elektřiny je obvykle ve srovnání s výrobou do vlastní spotřeby nižší, ale na druhou stranu je možné vhodnou regulací výkonu dosáhnout mimořádných výno...
Read More

Úspory nákladů na energie

Úspory nákladů na energie
Každý se snaží o úsporné chování ve spotřebě energií. Je logické, že úspory energií dosahované zateplením nebo úsporným osvětlením jsou na prvním místě a většinou jsou efektivní a administrativně jednoduché. Další potenciál úspor se ukrývá ve volbě vhodného vlastního zdroje energie. Vlastní kotelna, solární panely (fototermika či fotovoltaika) nebo tepelné čerpadlo a také kogenerace. S pořízení...
Read More