Jak to funguje

Provozovatel zdroje tepla uzavře smlouvu o dodávce tepla a elektřiny s poskytovatelem služby virtuální kogenerace, který nainstaluje a provozuje optimální kogenerační jednotku zcela na své náklady a svou odpovědnost. Teplo z kogenerační jednotky dodávané odběrateli bývá typicky o 20 – 50% levnější, než teplo z klasické plynové kotelny. Vyrobená elektřina se zasadí do vlastní spotřeby objektu a případné přebytky se zobchodují.

Potenciál finanční výhodnosti je ukryt v podílu výroby elektrické energie při kogeneraci. Elektřina má vyšší hodnotu a také bývá lépe zaplacena. Dodavatel služby virtuální kogenerace se s odběratelem tepla dělí o finanční výnos z prodeje elektřiny a zde se kruh vzájemné ekonomické výhodnosti  uzavírá.

Kogenerace je navíc ekologicky šetrným řešením a většinou států podporovaným způsobem využívání zemního plynu. Většina profesionálů v energetice předpokládá, že budoucnost energetiky je v mixu obnovitelných zdrojů a pružných fosilních, zejména plynových zdrojů (kogeneračních), nezávislých na rozmarech počasí, které zajistí správnou regulační funkci a spolehlivost elektrických sítí.

Technicky vzato se jedná o inteligentní bezobslužné zařízení reagující na požadavky odběratele tepla a schopné dálkové komunikace a řízení po internetu s dispečinkem pro účely pokrývání energetických špiček a servisního zabezpečení z centrály poskytovatele služby virtuální kogenerace.

Příklady vhodného použití:

výroba elektřiny převážně pro vlastní potřebu

Malé podniky nebo objekty s nízkonapěťovým tarifem řady C a celkovou roční spotřebou plynu od 300 MWh

Sportovní zařízení – bazény, zimní stadiony či sportovní haly

Kotelny středních velkých průmyslových podniků

Administrativní a obchodní centra

výroba elektřiny pro prodej do sítě

Kotelny systémů centrálního zásobování teplem s

 

mKVET pravítko úspor
Objekt zásobovaný konvenčním způsobem plynovou kotelnou
spotřeba tepla GJ/rok 1 500 3 000 6 000 15 000 30 000
odpovídající spotřeba plynu MWh/rok 500 1 000 2 000 5 000 10 000
Cena plynu komplet Kč/MWh 950 900 880 780 750
náklady na teplo Kč/rok 475 000 900 000 1 760 000 3 900 000 7 500 000
cena tepla z paliva Kč/GJ 317 300 293 260 250
obvyklá cena tepla Kč/GJ 450 420 400 340 320
Objekt s mKVET virtuální kogenerační jednotkou
vhodný elektrický výkon KJ kWe 50 100 200 500 1 000
vhodný tepelný výkon KJ kWt 77 132 257 603 1 140
roční proběh KJ mhod 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400
výroba tepla v KJ MWh/rok 339 581 1 131 2 653 5 016
výroba tepla v KJ GJ/rok 1 220 2 091 4 071 9 552 18 058
cena tepla z KJ Kč/GJ 330 270 260 250 200
úspora za rok Kč/rok 146 362 313 632 569 923 859 637 2 166 912