O nás

mKVET je obchodní značkou společnosti MOTORGAS s.r.o.
motorgas

„Kdo jiný, než výrobce technologie, má prostředky k zajištění nejvyšší efektivity?“

„Kdo jiný má rozsáhlý sklad náhradních dílů a systém rychlé reakce na poruchu chodu?“

„Kdo jiný má vybudován on-line servisní dispečink s možností dálkového řízení technologie?“

Pod značkou mKVET poskytujeme energetické služby. Vyrábíme již od roku 1992 vlastní kogenerační jednotky. Ať se rozhodnete pro vlastní kogeneraci nebo si pořídíte naši službu Virtuální kogenerace, můžete realizovat profit z využití kogeneračního potenciálu.

Příběh a určující myšlenky

Zakladatelé firmy, a dodnes její spoluvlastníci, založili soukromou společnost na zkušenostech nabytých při technickém vývoji prvních českých plynových motorů značky ČKD.

Výrobky a služby

Od samého počátku se soustřeďuje MOTORGAS na plynové motory a výrobu kogeneračních jednotek. Výroba kogeneračních jednotek si i v globálním měřítku udržuje charakter kusové, maximálně malosériové výroby. U výrobků MOTORGAS však můžeme hovořit o manufakturní zakázkové výrobě v nejlepším významu toho pojmu. Přizpůsobujeme provedení jednotlivých výrobků přímo potřebám projektu. Pro uživatele je snad ještě důležitější kvalita servisu a kapacita servisní sítě. Pracujeme na trvalém rozvoji kapacity servisu, aby odpovídala rostoucímu množství strojů. Servisní zajištění všech našich výrobků musí být na nejvyšší úrovni, včetně moderních technologií dálkového monitoringu a skladové dostupnosti náhradních dílů. Servis provádíme výhradně lokálně, tj. zaměstnanci se znalostí místního jazyka a nákladově v sazbách odpovídající místní úrovni. Vybudovaná servisní síť plnohodnotně pokrývá provozovatele v Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku.

Teritoriální dosah

Nejvíce výrobků je historicky rozmístěno na území střední a východní Evropy CZ, SK, PL, HU. Naše stroje naleznete ale také v Litvě nebo Rusku. V posledních letech významně rostou exporty do zemí západní Evropy a USA, kde máme lokální zkušené partnery pro prodej i servis.

Moderní zázemí

Sídlo firmy můžete navštívit osobně v průmyslovém areálu v Praze 9 – Čakovicích. Zde je centrálně umístěna většina řídící a administrativní činností firmy, projekční a vývojové oddělení, centrála servisu a sklad náhradních dílů a hlavně montážní dílna včetně zkušebny kogeneračních jednotek. Více než 60 zaměstnanců firmy je připraveno.