Virtuální kogenerace

Kogenerační jednotku nemusíte vlastnit a přesto z ní můžete profitovat. Rozhodnete-li se pro službu provozování mKVET, získáte odměnu odpovídající kogeneračnímu potenciálu bez vlastní investice. Potenciálem je finanční výnos z optimálního pokrytí výroby tepla kogenerační jednotkou a má jej k dispozici každý provozovatel tepelného zdroje. Nemusíte si pořizovat vlastní kogeneraci, abyste prospěli své kapse i životnímu prostředí.

V posledních letech se celý proces pořízení a provozování kogenerační jednotky stal pro řadu menších provozovatelů příliš náročným. Mohou to být překážky nejen finanční, ale stále častěji administrativní, které potenciální provozovatele odradí od vlastní investice. V nabízené službě virtuální kogenerace je znalostní báze nezbytné administrativy již zahrnuta. Jako výrobce kogenerační technologie neupřednostňujeme variantu služby před nákupem technologie a proto se můžete rozhodnout kdykoli přejít z pozice příjemce služby do vlastnictví zdroje a naopak.

Povýšením služby virtuální kogenerace je zapojení zdroje do systému virtuální elektrárny, která zajistí finančně optimální umístění výrobní kapacity na trhu s elektrickou energií. Děje se tak optimalizací výrobní kapacity, podporovaného časového fondu KVET a nasazení na aktuální tržní ceny elektřiny.